top of page

Jak vybrat nemovitost?

Aktualizováno: 25. 4. 2021

Ať už vybíráte nemovitost pro vlastní bydlení nebo k dalšímu pronájmu, jedná se o velmi důležité rozhodnutí. Právě nemovitost k vlastnímu bydlení často kupujeme s přesvědčením, že v ní zůstaneme minimálně podstatnou část svého života. To je jeden z důvodů, proč kolem výběru nemovitosti často panuje mnoho emocí. K tomu, abyste vybrali tu nejlepší možnou nemovitost právě pro vás je ale třeba odložit emoce stranou, pečlivě sesbírat a analyzovat všechny dostupné informace a až na základě důsledného promýšlení se rozhodnout. V tomto článku si vyjmenujeme několik klíčových faktorů, které je třeba při výběru nemovitosti zvážit.
Inzerát


Byť se to může zdát jako banalita, výběr nemovitosti začíná vždy u inzerátu. Tomu je dobré věnovat důkladnou pozornost. Nejdůležitějšími prvky jsou zde fotky a popis nemovitosti. Je nemovitost nafocena důkladně a kvalitně? Jsou na fotkách všechny místnosti a prostory nafocené ze všech možných úhlů? Jsou fotky aktuální? V ideálním případě by inzerát měl splňovat všechna tato kritéria. Zdaleka nejlepší variantou je dostupnost 3D skenu nemovitosti nebo virtuální prohlídky. Ty vám umožní si nemovitost prohlédnout do posledního detailu a vlastním tempem. Popis nemovitosti by měl být podobně důsledný. Kromě základních informací, jako je užitná plocha, počet a popis místností nebo údaje o budově a okolí věnujte pozornost i samotné formulaci textu. Ta vám může také mnohé napovědět. Strohé formulace, minimum informací nebo gramatické chyby by měly být automaticky varovným signálem.

Ne vždy se z inzerátu dozvíme všechny potřebné informace. To ale nemusí nutně celou nemovitost vyřadit z vašeho výběru. Je dobré také přímo kontaktovat realitního makléře, který vám všechny dodatečné informace sdělí. Makléř by vám měl být schopný bez problému sdělit všechny informace. Pokud bude ohledně něčeho mlžit, nebo nebude chtít některé informace sdělovat, zbystřete!
Lokalita


Lokalita je jeden z nejzásadnějších faktorů nejen při výběru nemovitosti, ale také při stanovování ceny dané nemovitosti. Krásný dům ve špatné lokalitě má vždy nižší hodnotu než polorozpadlý dům v dobré lokalitě. Co jsou tedy faktory určující „kvalitu“ dané lokality?

V první řadě je kvalita lokality ovlivněna velkými městy. Města, která ekonomicky dlouhodobě stagnují nebo upadají nejsou tak zajímavá pro kupce realit, což vede k nižšímu zájmu, a tudíž i nižší prodejní ceně. Naopak ekonomicky prosperující (často krajská) města přitahují výrazně více zájemců, což vede k vyšší kupní ceně.

Dalším významným faktorem je dopravní dostupnost lokality. Tím nemyslíme jen dostupnost z hlediska cest vedoucích k nemovitosti, ale také dostupnost hromadnou nebo příměstskou dopravou. Z hlediska dostupnosti je zdaleka nejlepší centrum města. Tyto nemovitosti ale bývají drahé. Proto je ideální alternativou lokalita s výbornou dostupností do centra města.

Ruku v ruce s dopravní dostupností jde také občanská vybavenost lokality. Tím myslíme dostupnost základních služeb jako jsou obchody, lékárny, doktor, pošta, banka, restaurace a také hlavně školy.

Stav nemovitosti


Druhým nejdůležitějším faktorem je technický stav a správa nemovitosti. Těm je třeba věnovat obzvláště důkladnou pozornost. Je třeba zjistit vše důležité o současném technickém stavu i o rekonstrukcích a jiných stavebních úpravách, které u nemovitosti proběhly nebo které bude naopak třeba udělat v budoucnu.

O technickém stavu nemovitosti je dobré si zjistit co nejvíce informací před prohlídkou. Samotná prohlídka je ale v tomto ohledu nejvíce klíčová. Na vlastní oči toho zjistíme vždy více než po telefonu. Nebojte se si přizvat k prohlídce stavebního inženýra nebo jiného odborníka. Kvalitní makléř by ho měl být schopný zařídit na požádání.

Při prohlídce se podívejte do každého koutu a každé skuliny. Odpovídá stav nemovitosti fotkám v inzerátu? Nejeví nemovitost známky jiných technických závad? Neproniká do vnitřních prostorů vlhkost? V jakém stavu jsou inženýrské sítě a kdy byly naposledy rekonstruovány? Nezapomeňte i na prohlídku společných prostor!

Zajímejte se i o hospodaření nemovitosti. Důležitá je nejen prodejní cena, ale také pravidelné platby spojené s jejím provozem. Pokud kupujete dům, musíte počítat s tím, že všechny platby spojené s jeho provozem budou pouze na vás a stejně tak případné opravy. Zjistěte si proto nejen to, jaké jsou průměrné roční náklady za energie, ale také to, jestli je nebo bude potřeba něco opravit nebo vyměnit (okna, zateplení, kotel atd). Pokud kupujete byt, makléř by vám měl poskytnout plánek celé nemovitosti a podrobný výpis měsíčních nákladů. Při pořizování bytu musíte kromě poplatků za energie (plyn, voda, elektřina) počítat také s poplatky za údržbu nemovitosti (správa domu, úklid, fond oprav atd).

Jak se rozhodnout?


Rozhodnutí o koupi jakékoli nemovitosti je třeba nechat uležet. Nikdy nekupujte na základě jedné prohlídky, i v případě, že to vypadá, že jste narazili na dům snů. Zkuste si tímto způsobem obejít několik nemovitostí a zjistěte si, jaké možnosti máte na výběr. Při prohlídce se zeptejte na důvod prodeje nemovitosti. Sepište si seznam kladů a záporů, jděte na prohlídku se známým a řekněte si o jeho kritický názor. Nerozhodujte se na základě emocí, vše si důkladně promyslete a můžete se těšit na nový domov, se kterým budete opravdu spokojeni.

61 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page